Hakkımızda

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği

Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin sadece insan olması nedeniyle eşit, özgür ve şerefiyle yaşama hakkına sahiptir.

1948 de imzalanan “insan hakları evrensel bildirgesi”nde kabul edilen insanların doğuştan sahip olan temel hak ve özgürlüklerini savunma çağrısı, tüm dünyadaki insan haklarını savunan ülkeler tarafından onaylanmıştır. Askeri gücüyle kendi bağımsızlıklarını ve diğer temel hak ve özgürlüklerini savunamayan, 2. dünya savaşında yeni dünya köleliğine ve sömürgeciliğine mahkum edilen milletler ve onların yaşadığı bölgeler bu bildiriye ve onun gibi diğer uluslararası hukuk kurallarına dayanarak kendi haklarına kavuşmayı istemektedirler. Doğu Türkistan 1949 yılında Çin komünist hükümeti tarafından işgal edildikten sonra , kendi bağımsızlığı için mücadele ederek çok büyük bedeller ödemiştir ve hala ödemektedir. 

‘‘Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği’’ bu medeni dünyada faşizm, diktatörlük, feodalizm, ırkçılık gibi insanlığa aykırı yönetim ve fikirlerin kurbanı olan Doğu Türkistan halkının insan haklarını savunma yolundaki bu şanlı mücadeleye katılmak için 2019 yılında Türkiye’de kurulmuştur.